Waarom zijn energieleveranciers zo druk bezig met die alternatieve energiebronnen? Een aantal antwoorden op vragen bij elkaar!

Ons bestaan is behoorlijk groot en omdat het zo is, zijn er een heleboel verschillende energieopties die we als soort kunnen nastreven. Als het gaat om energie is er niet echt een goede of een verkeerde manier, maar eerder een heleboel verschillende manieren. Uit onderzoek van Beste-Energievergelijker.com bleek dat energieleveranciers qua prijsstelling behoorlijk dicht bij elkaar liggen.

Welke manieren hebben energieleveranciers beschikbaar?

We hebben een gedetailleerde lijst van alternatieve energiebronnen opgesteld voor onze lezers om een beter inzicht te krijgen in alle verschillende soorten energieopwekking die op dit moment voor ons beschikbaar zijn.

  • Sommige van deze alternatieve energiebronnen heb je al gehoord en andere zullen je sokken uittrekken. U weet bijvoorbeeld heel goed over olie en hoe we daar energie uit halen, maar wist u dat we eigenlijk energie uit de zon, algen, waterstof, fysieke kracht en meer kunnen halen?

Lijst met alternatieve energiebronnen

In geen enkele specifieke volgorde, om de huidige opties die we zouden kunnen nastreven in onze zoektocht naar Alternatieve Energie om olie te vervangen of aan te vullen als onze primaire energiebron, te overlopen. Te beginnen met degene die we allemaal kennen:

Oliestroomopwekking

Olie is een fossiele brandstof die van nature in de aarde zelf bestaat. Van olie die wordt gevonden in ondergrondse bassins tot microfragmenten die vastzitten in rotsen en zand; Oil Power Generation heeft de mensheid van het begin van de 20e eeuw en zal ons waarschijnlijk door de 21e eeuw heen blijven springen!

Kolenstroomopwekking

Coal Power Production is de volgende van de verschillende energieopties die we gaan dekken en het is een algemeen bekende bron van energieopwekking; maar door een universeel geschilderd negatief beeld van steenkoolwinning, zijn velen zeer terughoudend om door te gaan met de winning van steenkool.

Kolenmijnen uit het verleden zorgden vroeger voor aanzienlijke milieuschade en als de mijnbouw eenmaal voltooid was, zou het ontgonnen landschap voor altijd “veranderd” worden. Met nieuwe en geavanceerde schone kolentechnologie kan dat beeld van vuile steenkool echter snel tot het verleden gaan behoren.

Waterkrachtproductie

Dit is een nette versie van onze Alternatieve Energie Bronnen Lijst en het is wat de naam impliceert – Waterkrachtproductie. Stel je voor dat je het overgrote deel van onze energiebehoefte kunt halen uit goed ouderwets water! Welnu, het is mogelijk en wetenschappers zijn hard aan het werk om een realistische en duurzame manier te ontwikkelen om natuurlijke energie uit de manipulatie en beweging van water te halen. Klinkt futuristisch weet ik, maar wacht maar af, want de toekomst wordt echt futuristisch!

SciCraft is a powerful open source data analysis software with an easy-to-use graphical user interface

Many of todays scientists face the following problem: They need to integrate a substantial number of computational tools to solve problems.

SciCraft is a software designed to make software and method integration easier. It is also designed to make different computational tools easily available to the user. In theory SciCraft can be used to integrate any type of software, but we have in particular focused on the integration and availability of data analysis methods which originate from fields such as bioinformatics, statistics, chemometrics and artificial intelligence. One reason for this focus is that irrespective of the scientific field in question, there is almost always a need to perform data analysis.

The SciCraft Molecular Editor

SciCraft contains a powerful 3D molecular editor and visualization node.

In chemistry and biology there is a need to construct and display the 3D structure of molecules. There are many programs for this, however there is problem to integrate this functionality with e.g. data analysis tools. In e.g. quantitative structure-activity relationships (QSAR) we seek to construct models that are able to predict the activity of molecules from their structure. As the statistical models are investiated it is often necessary to combine the plotting of statistical results (such as e.g. score plots from principal component analysis) to the ability to view 3D structures of individual molecules. In techniques such as comparative field analysis (CoMFA) it is common to plot regression coefficients that can be interpreted as intensities at 3D localised points together with the 3D structure of an example molecule.

Microarray Analysis Tools

SciCraft provides tools for analysis through its use of Bioconductor functions.

Bioconductor is a large R package containing tools for bioinformatics. Of particular interest to us to create nodes in SciCraft based on Bioconductor functions related to analysis of microarrays. At the present only a small subset of all Bioconductor methods are connected to SciCraft, however it is expected that more functions will be made available in the near future.

SciCraft Also Runs R Programs

SciCraft allows people to run their R software as nodes

R is a powerful high level programming language used mainly in statistics. One of the main advantages with the R plugin for the users of SciCraft is the large number of advanced methods availble in this language.

On the R package page you can find a large number of statistical tools. In principle, any of these methods can be made available through SciCraft.

Run Your Matlab/Octave Software In SciCraft

Many nodes in SciCraft are actually Matlab or Octave programs running in the background

Matlab is perhaps one of the most commonly used high level languages used today for science and engineering. Many scientist have developed new data analysis and processing tools in this language which now can be made easily available through SciCraft. However, as Matlab is a commercial product and very expensive, SciCraft does use this to run Matlab m-files. For this we use Octave which is an open source Matlab clone. Since it is open source we can without problems bundle this with SciCraft to allow the users direct access to a large library of methods written in Matlab syntax.